energetic in Roemeens

Uitspraak
a. energic, activ, apăsat, eficace, energie: de energie

energetic in Engels

a. power

Voorbeeldzinnen

The new Administration has made an energetic start.
Noua administraţie a debutat în forţă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(NL) I will begin with a word of thanks to Mr Bowis for his very energetic and dedicated efforts on behalf of public health and patient mobility, and I would like to wish him a speedy recovery.
(NL) Voi începe prin a-i mulţumi dlui Bowis pentru energia şi devotamentul cu care a lucrat în numele sănătăţii publice şi al mobilităţii pacienţilor şi aş dori să îi urez însănătoşire grabnică.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I wish the Swedish Presidency luck in making an energetic start on this important task.
Îi doresc preşedinţiei suedeze mult succes, pentru a putea aborda cu hotărâre acest obiectiv important.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am counting on this completely, and I understand that all of us are 'energetic'.
Contez pe acest lucru în totalitate şi înţeleg că noi toţi suntem "energici”.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(PL) Mr President, Podkarpacie - the region I represent - is a region of wonderful, ambitious, hard-working people, a place where many energetic businesses operate.
(PL) Dle preşedinte, Podkarpacie, regiunea pe care o reprezint, este o regiune cu o populaţie minunată, ambiţioasă, muncitoare şi în care operează multe întreprinderi energice.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Commissioner, you said that we expect energetic and purposeful action from Ukraine's new President and new administration.
Dle comisar, aţi afirmat că ne aşteptăm la acţiuni energice şi finale din partea noului preşedinte şi a noii administraţii a Ucrainei.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(PL) Mr President, I listened with great attention to what was said by the Commissioner, Mrs Georgieva, and would like to say that I expect behaviour which is a little more energetic.
(PL) Domnule preşedinte, am ascultat cu mare atenţie ceea ce a declarat comisarul, dna Georgieva, şi aş dori să spun că mă aştept la un comportament un pic mai energic.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Europe must provide an energetic and strong response to help and aid the revival of our agricultural sector.
Europa trebuie să ofere un răspuns energic și puternic pentru a ajuta și susține revigorarea sectorului nostru agricol.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These people squandered the wealth created by an energetic and innovative population, and they must be held accountable.
Acești oameni au risipit bogățiile adunate de un popor energic și inovator și trebuie trași la răspundere.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The UK decided to open up its labour market straight away, and is now enjoying the benefits of having employed around two million young, efficient and energetic Poles.
Regatul Unit a decis să deschidă rapid piața forței de muncă și acum se bucură de beneficiile de a avea ca angajați aproximativ două milioane de tineri polonezi, eficienți și energici.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

possessing or exerting or displaying energy: dynamic, spanking, lively, physical, zippy, driving, snappy, tireless, canty, unwearying, vigorous, indefatigable, brisk, unflagging, high-energy, alert, strenuous, merry, rattling, active, enterprising, dynamical, spirited
working hard to promote an enterprise: gumptious, up-and-coming, industrious, enterprisingdictionary extension
© dictionarist.com