efficient in Roemeens

Uitspraak
a. eficient, productiv, eficace, dezgheţat, activ, expeditiv, capabil, competent

Voorbeeldzinnen

It has proven itself to be independent, efficient and self-confident, and it acts decisively and quickly.
S-a dovedit a fi independentă, eficientă şi încrezătoare în sine şi acţionează hotărât şi rapid.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Therefore, I would like to warmly thank the rapporteur, Mr Lambsdorff, for his intensive and efficient work to achieve an agreement with the Council in first reading.
Aşadar, aş dori să îi adresez calde mulţumiri raportorului, dl Lambsdorff, pentru activitatea sa intensă şi eficientă în vederea realizării acestui acord cu Consiliul în primă lectură.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I said that a more efficient defence industry within the European Union would naturally have an impact on arms exports.
Am spus că o industrie de apărare mai eficientă la nivelul Uniunii Europene ar avea, desigur, un impact asupra exporturilor de arme.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We must be quicker and more efficient at shaping common energy policy.
Trebuie să fim mai rapizi şi mai eficienţi în conceperea unei politici energetice comune.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
No matter how good the political decisions being made are, good politics can fail if we do not have efficient delivery mechanisms.
Indiferent cât de bune sunt deciziile politice luate, orice politică bună poate eşua dacă nu avem suficiente mecanisme de elaborare.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Member of the Commission. - Mr President, once again I express my appreciation and admiration for the efficient handling of this file by Parliament.
membru al Comisiei. -Domnule preşedinte, îmi exprim din nou aprecierea şi admiraţia pentru gestionarea eficientă a acestui dosar de către Parlament.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We were persuaded that the laws of the market would by themselves be sufficiently efficient in promoting economic development.
Eram convinşi că legile pieţei se vor dovedi a fi suficient de eficiente pentru a încuraja dezvoltarea economică.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The reason behind the idea of having so-called 'other sites' outside the European quarter is precisely because we want more efficient use of money.
Motivul pentru care căutăm aşa-numitele "locaţii suplimentare” în afara cartierului european este tocmai pentru că dorim o utilizare mai eficientă a banilor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, we are also involved in concepts such as intelligent grids, intelligent buildings and more efficient measurement of energy consumption.
Dar suntem implicaţi şi în dezvoltarea unor concepte precum grilele inteligente, clădirile inteligente şi măsurarea mai eficientă a consumului energetic.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We are talking about the application of ICT in transportation and construction, limiting the movement of goods, more efficient lighting systems and solutions such as nanotechnology etc.
Este vorba de aplicarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în transporturi şi construcţii, limitând deplasarea mărfurilor, sisteme mai eficiente de iluminat şi soluţii precum nanotehnologia etc.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

being effective without wasting time or effort or expense: high-octane, effective, efficacious, businesslike, cost-efficient, effectual, economic, streamlined, economical, competent, cost-effective, expeditious
productive relative to the cost: efficient, cost-effective
able to accomplish a purpose; functioning effectively: competent, effective© dictionarist.com