edible in Roemeens

Uitspraak
a. comestibil

Voorbeeldzinnen

As a result of some of the policies in the common fisheries policy, thousands of tonnes of edible fish are dumped dead over the sides of fishing boats around our coasts.
Ca rezultat al unora dintre politicile din cadrul politicii comune a pescuitului, mii de tone de peşte comestibil sunt aruncate peste bordul vaselor de pescuit în jurul regiunilor noastre de coastă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
So-called 'best-before dates' are often far too conservative, resulting in wanton waste through the discarding of otherwise perfectly edible products.
Aşa-numitele termene "a se consuma înainte de” sunt adesea prea conservatoare, conducând la deşeuri inutile prin eliminarea unor produse care sunt, de fapt, comestibile în totalitate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
One such substance is thrombin, which is obtained from edible parts of animals and which is not harmful to health.
O astfel de substanţă este trombina, care este obţinută din părţile comestibile ale animalelor şi care nu dăunează sănătăţii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

suitable for use as food: nonpoisonous, palatable, digestible, non-poisonous, pareve, killable, toothsome, tender, nontoxic, comestible, eatable, parve
a variety of pea plant producing peas having soft thick edible pods lacking the fibrous inner lining of the common pea: snap pea, sugar snap pea, pea plant, Pisum sativum macrocarpon, snow pea, sugar pea, pea, edible-podded pea
a variety of pea plant producing peas having soft thick edible pods lacking the fibrous inner lining of the common pea: snap pea, edible-pod pea, sugar snap pea, pea plant, Pisum sativum macrocarpon, snow pea, sugar pea, pea
any substance that can be used as food: pabulum, food, victuals, victual, nutrient, comestible, eatable, tuckdictionary extension
© dictionarist.com