drying in Roemeens

Uitspraak
n. uscare

Voorbeeldzinnen

The breadcrumbs were produced from bakery waste (out-of-date biscuits), which are dried using a direct heating process.
Pesmetul a fost produs din deşeuri de brutărie (biscuiţi expiraţi), care au fost uscate prin procedeul încălzirii directe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In a direct heating process the combustion gases are in direct contact with the feed material to be dried.
În procedeul încălzirii directe, gazele de combustie vin în contact direct cu materia furajeră care trebuie uscată.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This means the identification of critical control points and the identification of, inter alia, possible chemical contamination when using the direct heating process to dry feed materials.
Acesta presupun identificarea elementelor critice ale controalelor şi identificarea, inter alia, a unei eventuale contaminări chimice la utilizarea procedeului încălziri directe a materiilor furajere uscate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Farmers in Northern Ireland at this time stand high and dry with no help and no support.
În acest moment fermierii din Irlanda de Nord sunt lăsaţi de izbelişte, fără niciun ajutor sau sprijin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They bought it as a recycled light fuel oil which would have been the correct oil to use in this particular drying process.
Intenţia lor a fost de a achiziţiona combustibil lichid uşor, care este uleiul necesar pentru respectivul procedeu de uscare.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What is needed here is to ensure that Basel II does not lead to the money flow to SMEs drying up definitively.
Trebuie să ne asigurăm că acordul Basel II nu va conduce la sistarea definitivă a finanţării IMM-urilor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Most importantly, though, we must acknowledge that this is not a question of economic theory or dry statistics.
Însă lucrul cel mai important este că trebuie să recunoaştem că aceasta nu este o chestiune de teorie economică sau o statistică goală.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am generally in favour of continuing reform of the CAP, but I hope that we will not be in a situation of importing liquid or dried egg.
Sunt în general în favoarea continuării reformei PAC, dar sper că nu vom fi puşi în situaţia de a importa ouă lichide sau uscate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Just now, Mr Bowis made a touching speech in which he managed to put faces, human faces, to the dry coldness of these numbers from the Court of Auditors.
Acum câteva clipe, domnul Bowis a ţinut un discurs impresionant în care a reuşit să asocieze chipuri umane răcelii seci a cifrelor prezentate de Curtea de Conturi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We do not need a fixed deal that is redundant by the time the ink is dry on the paper.
Nu avem nevoie de un acord fix care să devină redundant până când se usucă cerneala pe hârtie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com