dry up! in Roemeens

Uitspraak
intrj. tăcea: taci din gură!, ţine: ţine-ţi gura!

Voorbeeldzinnen

What is needed here is to ensure that Basel II does not lead to the money flow to SMEs drying up definitively.
Trebuie să ne asigurăm că acordul Basel II nu va conduce la sistarea definitivă a finanţării IMM-urilor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Funding for non-animal testing alternatives must not dry up.
Finanţarea alternativelor de testare neimplicând animale nu trebuie să înceteze.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
European problems with securitisation came on the buy-side from the US, but fear has dried up our own securitisation.
Problemele europene cu securitizările au venit de pe partea achiziţiilor din SUA, dar teama a afectat şi propriile noastre securitizări.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Cash flow in the sector is drying up.
Fluxul de numerar din cadrul sectorului este în scădere.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Private capital has also dried up.
Capitalul privat a devenit ineficace.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Given that our manufacturing base has dried up - Ireland being a case in point - exporting our services represents a new way of enhancing trade within Europe.
Având în vedere că baza de fabricaţie s-a redus - Irlanda este un exemplu în acest sens - exportul serviciilor reprezintă un nou mod de dezvoltare a comerţului la nivelul Europei.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It means that we must dry up streams of money that flow from developing countries into tax havens.
Înseamnă că trebuie să stopăm fluxul de capital direcţionat dinspre ţările în curs de dezvoltare înspre paradisurile fiscale.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But this is being threatened by the prolonged uncertainly which risks drying up funding and stalling investments.
Dar aceasta este amenințată de nesiguranța prelungită, care riscă să reducă finanțarea și să blocheze investițiile.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Clearly, patients in the North, that is to say in the industrialised countries, must pay a high price, otherwise the sources of funding for research will dry up quickly enough.
În mod evident, pacienții din nord, și anume cei din țările industrializate, trebuie să plătească un preț ridicat deoarece, în caz contrar, fondurile pentru cercetare se vor termina destul de repede.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com