doctor in Roemeens

Uitspraak
n. doctor, medic, racletă, răzuitoare {tehn.}
v. doftorici, îngriji, lua medicamente, da îngrijire medicală, practica medicina, trata, acorda titlu de doctor, repara {fam.}, drege, boteza, falsifica

doctor in Engels

n. doctor, physician, surgeon, adept, master, pill, pillbox, leech
abbr. D.

Voorbeeldzinnen

The doctor told me to give up smoking.
Doctorul mi-a spus să renunţ la fumat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
With the help of doctors, she got over her illness.
Cu ajutorul doctorilor, s-a vindecat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The doctor is a man of culture.
Doctorul este un om cult.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You should act on the doctor's advice at once.
Ar trebui să faci cum a zis doctorul de îndată.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My father is a doctor.
Tatăl meu e doctor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm a doctor.
Sunt medic.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is not a doctor but a teacher.
Nu e doctor, ci profesor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She is a doctor and also an alpinist.
E doctor şi de asemenea alpinist.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My youngest sister is a teacher, my oldest one, a medical doctor.
Sora mea mai mică este profesoară, cea mai mare, doctoriță.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am a doctor.
Sunt medic.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. doctor of medicine: physician
2. holder of doctoral degree: professor, scholar, expert, specialist, scientist
3. attend: administer, treat, minister to, nursedictionary extension
© dictionarist.com