description in Roemeens

Uitspraak
n. descriere, prezentare, înfăţişare, fel, categorie, teapă, soi {fam.}

Voorbeeldzinnen

Why are there no descriptions of the cases of dozens of Christian villages which were burned down in the Srebrenica region by Muslim fighters?
De ce nu există descrieri ale cazurilor de zeci de sate creştine care au fost arse în regiunea Srebrenica de luptători musulmani?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
None of us wants to go over the top in our descriptions of the dangers.
Nimeni dintre noi nu vrea să exagereze în descrierea pericolelor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I trust that the 15% margin in description precision will be enough.
Consider că marja de 15% în ceea ce priveşte exactitatea descrierii va fi suficientă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.
Raportul Consiliului pentru 2007 oferă o descriere corespunzătoare a acestor probleme.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It ensures better traceability of cosmetic products, identification of the person responsible, an information file with a description of the cosmetic product and the method of manufacture.
Asigură o mai bună trasabilitate a produselor cosmetice, identificarea persoanelor responsabile, elaborarea unui dosar de informare cu o descriere a produselor cosmetice şi metoda de producţie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The regulation also introduces more stringent requirements for detailed product descriptions.
Acest regulament introduce, de asemenea, cerinţe mai stricte privind descrierile detaliate ale produsului.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
on behalf of the PSE Group. - Mr President, what a courageous speech, and what a brilliant description of the necessities of our times.
în numele Grupului PSE - Domnule Preşedinte, ce discurs îndrăzneţ şi ce descriere genială a necesităţilor vremurilor noastre.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
On the subject of 'public use', this is the description which excludes even airports for air clubs or airports for pleasure flying.
Referitor la "public use”, este menţiunea care exclude tocmai aeroporturile pentru aerocluburi sau aeroporturile pentru plăcere.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Others yet complain about the tactless description of Barack Obama's crisis programme as a road to hell.
Alţii se plâng de modul lipsit de tact în care programul anti-criză al lui Barack Obama a fost comparat cu un drum către iad.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I also agree with this description - it most certainly was a sham election, which, with large-scale electoral fraud, robbed the majority of Iranian people, who had called for change, of this right.
Sunt de acord cu această descriere; alegerile au fost în mod sigur falsificate, fraudate pe scară largă şi au răpit drepturile majorităţii poporului iranian, care dorea o schimbare.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

a statement that represents something in words: picture, word picture, characterisation, specification, characterization, depiction, word-painting, job description, statement, verbal description, spec, delineation
the act of describing something: sketch, characterization, characterisation, detailing, vignette, label, particularisation, speech act, particularization
sort or variety: sort, kind, form, variety


© dictionarist.com