count in Roemeens

Uitspraak
n. conte, socoteală, consideraţie, total, sumă, cap de acuzare
v. număra, socoti, calcula, pune la socoteală, totaliza, valora, considera, conta, lua în seamă ceva, avea importanţă

Voorbeeldzinnen

Count from one to ten.
Numără de la unu la zece.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It's not what you say, but what you do that counts.
Nu ceea ce zici, ci ceea ce faci contează.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We're counting on you.
Ne bazăm pe tine.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We are counting on you.
Ne bazăm pe tine.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We are counting on you, Mr Topolánek, on your Presidency, to show drive and to guide Europe during this difficult period.
Contăm pe dumneavoastră, domnule Topolánek, pe preşedinţia dumneavoastră, să fiţi ferm şi să conduceţi Europa în această perioadă dificilă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
No one, not even Germany, can count on more gas from Gazprom for many years to come.
Nimeni, nici măcar Germania nu mai poate conta mult pe gazul livrat de Gazprom, pentru mulți ani de-acum încolo.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It seems that Hamas is cynically counting on political support for Hamas increasing again with the large number of Palestinian victims, out of victim solidarity.
Se pare că Hamas se bazează, în mod cinic, pe creşterea din nou a sprijinului politic ca urmare a numărului mare de victime în rândul palestinienilor, din simplă solidaritate cu victimele.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is the plot of a Marx Brothers' film: A Night in the Cold - or, rather, twelve nights and counting.
Este un scenariu dintr-un film de fraţii Marx: O noapte în frig - sau, mai degrabă, douăsprezece nopţi şi numărătoarea continuă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I hope you know that you can count on me to continue, on a daily basis, to strive to make sure that the Commission improves its access to documents.
Sper că ştiţi că puteţi conta pe sprijinul meu pentru continuarea zilnică a eforturilor de convingere a Comisiei în vederea îmbunătăţirii accesului la documente.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, during these times of uncertainty, it is important to be able to count on something with a reliable value: the euro.
Domnule Preşedinte, în aceste momente de nesiguranţă este important să se poată conta pe ceva cu o valoare fiabilă: moneda euro.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. enumerate: reckon, compute, number, add up, numerate, sum, tale
2. nobleman: peer
3. influence: weight, telldictionary extension
© dictionarist.com