corporation in Roemeens

Uitspraak
n. corporaţie, breaslă, consiliu, corp, municipalitate, burtă mare {fam.}

Voorbeeldzinnen

The bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.
Birocraţii menţin legături solide cu corporaţiile mari.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I realise that large food corporations often fail to respect labour rights, let alone treat animals in an appropriate way.
Îmi dau seama că deseori mari corporaţii alimentare nu reuşesc să respecte drepturile muncii, fără a mai vorbi de tratarea animalelor într-un mod adecvat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is very much the question whether the smaller broadcasting corporations will be able to afford extra manpower, and who will absorb the extra costs involved?
Se pune o întrebare importantă, şi anume dacă societăţile mai mici de radiodifuziune îşi vor putea permite să angajeze forţă de muncă suplimentară şi cine va absorbi costurile generate?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Should the broadcasting corporations foot the bill?
Cheltuielile vor trebui oare plătite de societăţile de radiodifuziune?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Does the proposal not imply that a difference is drawn between the current services of the public broadcasting corporations and the new media services?
Propunerea nu insinuează oare că se face diferenţa între serviciile actuale oferite de societăţile publice de radiodifuziune şi noile servicii de comunicare?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Indeed, it is the case today that in many Member States, it is precisely the public broadcasting corporations that bring about and encourage innovation in the media.
Într-adevăr, în momentul de faţă, în multe dintre statele membre, companiile audiovizuale publice sunt cele care creează şi încurajează inovaţia mediatică.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This programme may be threatened by the promotion of food mass-produced by large food corporations, which can prepare effective programmes and which have the best specialists at their disposal.
Este posibil ca acest program să fie pus în pericol prin promovarea alimentelor produse în masă de mari societăţi alimentare, care sunt în măsură să creeze programe eficiente şi care au la dispoziţie cei mai buni specialişti.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is much harder for them to obtain loans than it is for large corporations.
Este mult mai greu pentru ele să obţină împrumuturi decât pentru marile corporaţii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The EIB is now freeing up space and volume for credits: EUR 30 billion for SMEs, EUR 1 billion a year more for medium-sized corporations, and an additional EUR 1 billion for mezzanine financing.
BEI eliberează în prezent spaţiu şi volum pentru credite: 30 de miliarde de euro pentru IMM-uri, 1 miliard de euro pentru încă un an pentru societăţile medii şi încă un 1 miliard de euro pentru finanţarea de tip mezanin.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, the German Qimonda corporation, one of the largest memory chip manufacturers, has declared bankruptcy.
Domnule preşedinte, concernul german Qimonda, unul din producătorii cei mai mari de cipuri, a declarat faliment.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

a business firm whose articles of incorporation have been approved in some state: shell corporation, house, Boy Scouts of America, private corporation, empire, closely held corporation, large cap, FDIC, close corporation, closed corporation, business firm, firm, Federal National Mortgage Association, shell entity, FNMA, conglomerate, corp, Federal Deposit Insurance Corporation, FHLMC, small cap, privately held corporation, Freddie Mac, Federal Home Loan Mortgage Corporation, Fannie Mae
slang for a paunch: paunch, bay window, pot, potbelly, tummy, belly© dictionarist.com