convene in Roemeens

Uitspraak
v. chema, convoca, ridica, reuni, reuni: se reuni, fi convocat

Voorbeeldzinnen

The consultations convene a sense of priorities in terms of challenges that Europe has to address, with climate change, global competitiveness at the top of the list.
Consultările stabilesc un sens al priorităţilor din punctul de vedere al provocărilor la care trebuie să răspundă Europa, în capul listei aflându-se modificările climatice şi competitivitatea globală.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Council and Commission stood ready for constructive EU participation at the ministerial talks, if and when convened.
Consiliul şi Comisia erau pregătite pentru o participare constructivă a UE la discuţiile ministeriale, dacă şi când erau convocate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We are expecting to convene two extra sessions this year, ideally after the Indian elections in April and before the European Union-India Summit in November.
Preconizăm convocarea a încă două sesiuni în acest an, cel mai bine după alegerile indiene din aprilie şi înainte de reuniunea la nivel înalt Uniunea Europeană-India din noiembrie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Secondly, please re-convene the social summit.
În al doilea rând, vă rog să reconvocaţi reuniunea socială la nivel înalt.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That is why I also say, as far as we are concerned: consultation after the European elections, absolutely, but only once the European Parliament has been convened.
De aceea, în ceea ce ne priveşte, pot afirma următoarele: suntem absolut de acord cu consultarea după alegerile europene, însă numai după ce Parlamentul European a fost convocat.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am not prepared to be consulted after 7 June until this Parliament has been formally convened for its first sitting.
Nu sunt pregătit să fiu consultat după 7 iunie, până când Parlamentul nu va fi fost convocat oficial pentru prima şedinţă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I intend to follow up on these discussions by convening a further meeting at this high level in June.
Intenţionez să dau urmare acestor discuţii convocând o altă întâlnire la nivel înalt în iunie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is exactly the kind of thing that we need to get off the ground and I hope that this very topic will be included on the transport ministers' agenda when we convene for the meeting on the 29th.
Este exact lucrul de care avem nevoie pentru a demara şi sper că acest subiect va fi inclus pe ordinea de zi a miniştrilor de transport, când ne vom reuni în şedinţa din data de 29.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We now have an ambitious consensus that no one could have hoped for a few months ago when I convened a group of high-level experts under the chairmanship of Mr de Larosière.
Avem acum un consens ambiţios, la care nimeni nu ar fi putut spera acum câteva luni, când am desemnat un grup de experţi de primă clasă, sub conducerea domnului de Larosière.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It was a very clever move to convene the summit yesterday.
A fost o mişcare foarte inteligentă să organizaţi reuniunea la nivel înalt ieri.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. convoke: call together, summon, call for
2. assemble: muster, rally, gather, meet, collect, troop, congregate


© dictionarist.com