come to terms in Roemeens

Uitspraak
v. ajunge la o înţelegere, ceda

Voorbeeldzinnen

The work of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) is an essential element in rendering justice, coming to terms with the past and moving forward.
Activitatea Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPII) reprezintă un element esenţial în ceea ce priveşte dreptatea, împăcarea cu trecutul şi continuarea.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(SK) The Structural Funds are also helping us to come to terms with the new economic reality.
(SK) Fondurile structurale ne ajută, de asemenea, să facem faţă noii realităţi economice.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Lastly, we need to reshape and relaunch social dialogue as a force for cohesion and for curbing the dangers of long-term unemployment with which we have to come to terms.
În cele din urmă, trebuie să remodelăm şi să relansăm dialogul social ca o forţă de coeziune şi de reducere a pericolelor şomajului pe termen lung cu care trebuie să ne împăcăm.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Coming to terms with the causes and results of that revolution can only improve the integration of Ukrainian society.
A accepta cauzele și rezultatele acestei revoluții nu poate decât să îmbunătățească integrarea societății ucrainene.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Two major political problems remain: the arrest and transfer of Ratko Mladić to The Hague, and coming to terms with the independence of Kosovo.
Rămân, în continuare, două mari probleme de natură politică: arestarea şi transferul lui Ratko Mladić la Haga şi acceptarea independenţei provinciei Kosovo.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I know -and I am speaking to you now - that the Years of Lead are a difficult period for Italians to come to terms with.
Mă adresez dvs. acum, ştiu că anii de plumb sunt o perioadă pe care italienii o acceptă cu dificultate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is the Member States themselves that have to come to terms with restricted budgets and the consequences of the crisis; we cannot be so naïve as to the think that we can do much at a European level.
Statele membre însele sunt cele care s-au împăcat cu restricționarea bugetelor și consecințele crizei; nu putem să fim atât de naivi încât să credem că putem face foarte multe la nivel european.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The European paradigm has changed, and the sooner some of you come to terms with that, the better it will be.
Paradigma europeană s-a schimbat, și cu cât mai repede vor înțelege unii dintre dvs. acest lucru, cu atât mai bine.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Finally, the EU should stimulate and help Russia to come to terms with its totalitarian legacy.
În cele din urmă, UE ar trebui să stimuleze şi să sprijine Rusia să ajungă la un compromis cu moştenirea sa totalitară.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We can help Russia come to terms with its past.
Putem să ajutăm Rusia să se împace cu trecutul său.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com