cardinal in Roemeens

Uitspraak
n. cardinal {bis.}, roza vânturilor, roşu aprins
a. bază: de bază, cardinal, principal, cardinal: de cardinal, roşu-aprins

cardinal in Engels

a. cardinal, chief
n. cardinal

Voorbeeldzinnen

Further, with regard to religious freedom, a little while ago Cardinal Bertone went to Belarus and relations of mutual respect were certainly forged between the state of Belarus and the Vatican.
Mai departe, în ceea ce priveşte libertatea religioasă, acum câtva timp Cardinalul Bertone a fost în Belarus şi s-au consolidat cu siguranţă relaţii de respect reciproc între statul Belarus şi Vatican.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That is a cardinal principle, certainly of English law, and I dare say of law in many other European Union countries.
Acesta este un principiu de bază, cu siguranţă al dreptului englez, şi, îndrăznesc să spun, al dreptului din multe alte ţări ale Uniunii Europene.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
One of the important cardinal elements of this treaty is the European Parliament's right of initiative, its right to propose motions for a Convention to be formed to amend the Constitution.
Unul dintre elementele cardinale importante ale acestui tratat îl reprezintă dreptul de iniţiativă al Parlamentului European, dreptul său de a iniţia propuneri pentru a da naştere unei Convenţii care să modifice Constituţia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Documents submitted under confessional oath by citizens who had expressly requested to remain anonymous were confiscated, and two cardinals' crypts were profaned by jackhammers inside a church.
Au fost confiscate documente depuse sub jurământul spovedaniei de către cetăţeni care solicitaseră în mod expres să rămână anonimi, iar mormintele a doi cardinali au fost profanate cu ciocane pneumatice, într-o biserică.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, all of this changed in October 1978 with the election of a Polish cardinal as Pope.
Totuși, toate acestea s-au schimbat în octombrie 1978 odată cu alegerea unui cardinal polonez ca Papă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Freedom is one of the cardinal principles on which this House is based.
Libertatea reprezintă unul dintre principiile fundamentale pe care se bazează acest Parlament.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The issue of development cooperation is one of the cardinal principles underpinning my work.
Problema cooperării pentru dezvoltare este unul dintre factorii cardinali care stau la baza activităţii mele.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

serving as an essential component: central, fundamental, primal, important, key, of import
(Roman Catholic Church) one of a group of more than 100 prominent bishops in the Sacred College who advise the Pope and elect new Popes: Sacred College, dean, bishop, College of Cardinals
crested thick-billed North American finch having bright red plumage in the male: cardinal grosbeak, Richmondena, Cardinalis cardinalis, redbird, finch, genus Richmondena, Richmondena Cardinalisdictionary extension
© dictionarist.com