being in Roemeens

Uitspraak
n. fiinţare, fiinţă, existenţă, viaţă, făptură, creatură, esenţă, prezenţă, străfund
a. prezent, existent, fiinţă: în fiinţă

Voorbeeldzinnen

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Azi e 18 iunie şi e aniversarea Muirielei!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Muiriel is 20 now.
Muiriel are acum 20.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The password is "Muiriel".
Parola este „Muiriel”.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I will be back soon.
Mă voi întoarce în curând.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is never going to end.
Asta nu se va termina niciodată.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That was an evil bunny.
Asta a fost un iepuraș parșiv.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I was in the mountains.
Am fost în munți.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Is it a recent picture?
Este o fotografie recentă?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You're in better shape than I am.
Ești într-o formă mai bună decât sunt eu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You are in my way.
Ești în calea mea.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

the state or fact of existing: presence, transcendency, coexistence, timeless existence, transcendence, existence, possibleness, living, state, animation, actuality, eternity, life, preexistence, subsistence, possibility, nonexistent, existing, beingness, timelessness, existent, aliveness
lack of prosperity or happiness or health: hardship, hard knocks, miserableness, misery, wretchedness, adversity
a contented state of being happy and healthy and prosperous: prosperity, eudaemonia, wellness, wellbeing, fool's paradise, successfulness, health, welfare, upbeat, eudaimonia


dictionary extension
© dictionarist.com