animated in Roemeens

Uitspraak
a. animat, însufleţit, vioi, viu

Voorbeeldzinnen

Perhaps our evening debates should be more animated and more heated so as to warm up the atmosphere.
Poate dezbaterile noastre din timpul serii ar trebui să fie mai animate şi mai aprinse, astfel încât să încălzim atmosfera.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I must emphasise that our group, albeit after an animated internal discussion, has decided not to table any amendments.
Trebuie să subliniez faptul că, după o discuţie internă aprinsă, grupul a hotărât să nu depună niciun amendament.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I would also like to thank all those present, as well as those who spoke earlier, for an exceptionally animated discussion.
Totodată, aş dori să le mulţumesc tuturor celor prezenţi şi antevorbitorilor mei pentru o discuţie foarte animată.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is evidenced by the guidelines you have set out, including today, in one of the most animated speeches I have yet heard from you.
Stau drept dovadă orientările pe care le-aţi prezentat, chiar şi astăzi, într-unul dintre cele mai însufleţite discursuri pe care le-am auzit de la dumneavoastră.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Mr President, I am pleased to see that the sittings of the European Parliament are no less animated and rich in performances than those of the Hungarian Parliament, which makes me feel quite at home.
Dle Președinte, sunt încântat să văd că ședințele din Parlamentul European sunt la fel de animate și de bogate în luarea cuvântului ca acelea din Parlamentul maghiar, ceea ce mă face să mă simt ca acasă.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I find it regrettable that you do not make use of the blue card when we are all trying to make parliamentary debates more animated.
Mi se pare regretabil că nu utilizaţi procedura "cartonaşul albastru” când încercăm cu toţii să facem dezbaterile parlamentare mai animate.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, alive, spirited, vital, enlivened, lively
made to appear to move as living creatures do: movingdictionary extension
© dictionarist.com