wrong in Pools

Uitspraak
n. zło, krzywda, pokrzywdzenie, upośledzenie, opak, gwałt
v. krzywdzić, pokrzywdzić, upośledzać, skrzywdzić, upośledzić
a. pomylony, zepsuty, zły, grzeszny, niedobry, błędny, mylny, niewłaściwy, nieodpowiedni, niesłuszny
adv. fałszywie, źle, mylnie, niefortunnie, niedobrze, błędnie

Voorbeeldzinnen

She had done nothing wrong.
Nie zrobiła nic złego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We didn’t want anything going wrong!
Nie chciałyśmy, aby cokolwiek poszło nie tak!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We wanted to have everything very well planned and that nothing would go wrong!
Chcieliśmy mieć wszystko bardzo dobrze zaplanowane i żeby nic nie mogło się nie udać!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
“I heard Mrs. Bird tell Mrs. Dennison: ‘Come quick Amelia, something is wrong in Miss Arms’ room.’ I thought that she said that rather strangely.
„Usłyszałam panią Bird mówiącą do pani Dennison: 'Amelia, chodź szybko, coś nie tak w pokoju panny Arms.' Pomyślałam, że powiedziała to raczej dziwnie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
“I thought you were going to say that,” said Mrs. Meserve. “So you are not surprised when I don’t talk of this easily, knowing that there is something wrong with the old Sargent house.”
„Myślałam, że to powiesz,” powiedziała pani Meserve. „Więc nie jesteś zdziwiona, kiedy nie mówię o tym z łatwością, wiedząc, że jest coś nie tak z domem starego Sargenta.”
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
“There is no point” said Meagle seriously. “There’s something wrong.”
„Nie ma sensu” powiedział poważnie Meagle. „Coś jest nie tak.”
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
“Oh my dears,” she said, “I only fell asleep, I didn’t do anything wrong…”
„Och, moi drodzy,” powiedziała, „ja tylko zasnęłam, nie zrobiłam nic złego...”
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is you who is in the wrong.
To ty się mylisz.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I need to find out exactly what went wrong.
Muszę się dowiedzieć, co dokładnie poszło źle.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She admitted that she was wrong.
Przyznała, że nie miała racji.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com