write down in Pools

Uitspraak
v. nakreślić, zanotować, nakreślać

Voorbeeldzinnen

She always writes down every word her teacher says.
Ona zawsze zapisuje każde słowo swego nauczyciela.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Have you written down the phone number?
Zapisałeś numer telefonu?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He wrote down the telephone number.
Zapisał numer telefonu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Please write down what he says.
Zapisz proszę to co mówi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Please write down the correct form of the verb.
Proszę wpisać poprawną formę czasownika.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Please write down questions.
Proszę napisać pytania.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Please write down the numbers using cyphers.
Proszę napisać liczebniki cyframi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I will write down your name and address.
Zapiszę twoje nazwisko i adres.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I wrote down every phrase in his speech that he stressed.
Zapisałem każde zdanie z jego wystąpienia, na które położył nacisk.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I wrote down his phone number.
Zapisałem jego numer telefonu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

put down in writing; of texts, musical compositions, etc.: note, transcribe, take down, dash down, put down, notate, write, dash off, set down, get down
reduce the estimated value of something: expense, write off, depreciate


dictionary extension
© dictionarist.com