vexatious in Pools

Uitspraak
a. dokuczliwy, utrapiony, irytujący, denerwujący, przykry

Voorbeeldzinnen

It is clear that the prosecution is a vexatious one, by a private organisation, designed to deprive Mr Gollnisch of his elected position and his good name.
Jest oczywiste, że oskarżenie, wniesione przez prywatną organizację, służy nękaniu pana posła Gollnischa oraz pozbawieniu go uzyskanego mandatu i dobrego imienia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is clear that the prosecution is a vexatious one, by a private organisation, designed to deprive Mr. Gollnisch of his elected position and his good name.
Jest oczywiste, że oskarżenie, wniesione przez prywatną organizację, służy nękaniu pana posła Gollnischa oraz pozbawieniu go uzyskanego mandatu i dobrego imienia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

causing irritation or annoyance: disagreeable, pestering, nettlesome, plaguey, plaguy, galling, teasing, vexing, pesky, bothersome, annoying, pestiferous, irritating© dictionarist.com