uproar in Pools

Uitspraak
n. wrzawa, harmider, rozruchy, kotłowanina, rozgwar, tumult, rejwach, larum

Voorbeeldzinnen

A few months after Tibby left the palace, the royal kitchen was in a sudden uproar.
Kilka miesięcy po tym, jak Tibby opuściła pałac, w królewskiej kuchni nagle zapanowała wrzawa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It was the basic terms of the treaty and the uproar in the Ecofin Council.
Chodzi o fundamentalne warunki traktatu i poruszenie podczas obrad Rady ECOFIN.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I believe that it was a very smart solution that we did not approach the issue from the side of services, as everyone remembers what an uproar the Services Directive caused when it was first adopted.
Moim zdaniem bardzo sprytnie zrobiliśmy, że nie podejmowaliśmy tego zagadnienia z punktu widzenia usług, ponieważ wszyscy pamiętamy, jaki rwetes spowodowało pierwsze przyjęcie dyrektywy usługowej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
On the contrary, what we see is uproar.
My, wręcz przeciwnie, mamy do czynienia ze zgiełkiem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At a time when there are no watertight compartments between countries, we need to listen very carefully to the uproar of events.
W czasach, gdy nie istnieją szczelne grodzie między krajami musimy bardzo uważnie wsłuchiwać się w puls wydarzeń.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

a state of commotion and noise and confusion: to-do, disturbance, tumultuousness, tumult, commotion, garboil, disruption, kerfuffle, combustion, hoo-ha, hoo-hah, hurly burly, flutter
loud confused noise from many sources: hubbub, noise, brouhaha, katzenjammer© dictionarist.com