tower in Pools

Uitspraak
n. wieża, baszta, filar, holownik
v. górować, wznosić się, spiętrzać się, szybować
a. wieżowy

Voorbeeldzinnen

That's a tower.
To jest wieża.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I want to go to the top of the Eiffel Tower.
Chcę wejść na szczyt Wieży Eiffla.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The tower fell into ruin.
Wieża się zawaliła.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The tower can be seen from here.
Widać stąd tę wieżę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Turning to the right, you will see a white tower.
Skręcając w prawo zobaczysz białą wieżę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is particularly important for the Czech Republic because up to 26% of Czech citizens live in aging tower blocks.
Ma to szczególne znaczenie dla Republiki Czeskiej z tego względu, że aż 26% czeskich obywateli mieszka w starzejących się wieżowcach.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A significant proportion of the EU population lives in tower block apartments.
Znaczny odsetek ludności UE żyje w wielomieszkaniowych wieżowcach.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The current changes are making it possible in my country to renovate 90% of the tower blocks, and this is at any rate an enormous step.
W moim kraju obecne zmiany umożliwią przeprowadzenie renowacji 90% wieżowców i stanowi to pod każdym względem ogromny postęp.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As we do not wish in any way to jeopardise the tower block programme, which is important to us all, we have agreed not to submit amendments at this time after all.
Ponieważ nie chcemy w żaden sposób narażać programu dotyczącego wieżowców, który jest ważny dla nas wszystkich, uzgodniliśmy, że tym razem nie będziemy składać żadnych poprawek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Obviously, there is no question of adding to this Tower of Babel, which is already extremely complex: just look at the number of interpreters still here this evening.
Oczywiście nie ma mowy o dodawaniu kolejnych języków do tej Wieży Babel, która już jest niezwykle skomplikowana: wystarczy spojrzeć na liczne grono tłumaczy ustnych jeszcze dziś tu obecnych.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

tall structure: minaretdictionary extension
© dictionarist.com