tarnish in Pools

Uitspraak
n. plama
v. plamić, blask: stracić blask, śniedzieć, matowieć, przygasić, reputacja: zszarpać reputację

Voorbeeldzinnen

Then there was the domestic political instability, which tarnished the image of the European Union or, in other words, of all of us.
Ponadto należy wspomnieć o politycznej niestabilności w kraju, która nadszarpnęła reputację Unii Europejskiej, innymi słowy, nas wszystkich.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Aspects of EU policy such as this tarnish the image of the Union amongst its citizens and discourage people from interacting with it.
Takie aspekty polityki UE plamią wizerunek Unii wśród jej obywateli i zniechęcają społeczeństwa do współdziałania z nią.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tax fraud tarnishes the entire economy, and has serious implications for national budgets, as it reduces capacity to incur expenditure and undertake investment.
Oszustwa podatkowe powodują uszczerbek w całej gospodarce i mają poważne konsekwencje dla budżetów krajowych, ponieważ zmniejszają zdolność do dokonywania wydatków i realizacji inwestycji.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It also shows that the burden of over-regulation, which often tarnishes the image of the EU, is often not the fault of any EU institution but of the Member State itself.
Pokazuje również, że ciężar nadmiernej regulacji, który często plami wizerunek UE, w wielu przypadkach nie powstaje z winy instytucji UE, ale z winy poszczególnych państw członkowskich.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The visa 'barrier' tarnishes the EU's image in the Republic of Moldova significantly.
"Bariera wizowa” pogarsza w znacznym stopniu wizerunek UE w Republice Mołdowy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
None of these agencies has been penalised, neither by their customers nor by their reputation being tarnished, for not having done their work properly during the Enron or subprime crises.
Żadna z tych agencji nie została ukarana - ani przez swoich klientów, ani wskutek częściowej utraty reputacji - za niewłaściwe działania w trakcie kryzysu Enronu czy kryzysu na rynku kredytów subprime.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This will tarnish the Belgian Presidency. I am sorry to say this; I say it in sadness.
To położy się cieniem na wizerunku prezydencji belgijskiej i mówię to ze smutkiem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Bulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
Reputacja Bułgarii jest szargana w imię krótkofalowych korzyści politycznych.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Regrettably, the reputation of this whole project was tarnished by Sarkozy's and Merkel's neoliberal...
Niestety neoliberalne postawy Sarkozy'ego i Merkel zszargały dobrą reputację tego projektu...
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Such moves away from democratic principles tarnish the European Union's image as a whole.
Takie odejście od zasad demokratycznych plami wizerunek całej Unii Europejskiej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. discolour: dull
2. blemish: blot, stain, taint
3. stain: soil, smear, smudge, dirty, sully, blemish, taint
4. disgrace: defame, slander, embarrass, blacken© dictionarist.com