squash in Pools

Uitspraak
n. miazga, miąższ, tłok, dynia
v. miażdżyć, gnieść, zdusić, zduszać

Voorbeeldzinnen

There is no threat to any existing group - nor is the rule change an attempt to squash Eurosceptics, who have more than the new minimum number.
Nie ma zagrożenia dla którejkolwiek z istniejących grup - zmiana artykułu nie jest też próbą uciszenia eurosceptyków, którzy są liczniejsi, niż nowo wymagane minimum.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

lower: sink, dull, depress, drop, settle, dip, reducedictionary extension
© dictionarist.com