somebody in Pools

Uitspraak
n. człowiek ważny
pron. ktoś

Voorbeeldzinnen

For example, giving or receiving a business card from somebody needs to be done using both hands.
Na przykład wręczanie lub przyjmowanie od kogoś wizytówki musi odbywać się z użyciem obu rąk.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
“I don’t believe it was open,” said Lester, standing back. “Somebody is playing a trick on us.”
„Nie wierzę, że były otwarte,” powiedział Lester, cofając się. „Ktoś sobie z nami pogrywa.”
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
“It is always somebody else that sees them,” said Barnes.
„Zawsze ktoś inny je widzi,” powiedział Barnes
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I really need to hit somebody.
Muszę komuś przywalić.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For the world, you are somebody, but for somebody you are the world.
Dla świata jesteś kimś, ale dla kogoś jesteś światem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Somebody knows that.
Ktoś to wie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Somebody has to be held accountable for his death.
Ktoś musi ponieść odpowiedzialność za jego śmierć.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Does somebody feel unwell?
Czy ktoś czuje się niedobrze?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Admittedly, this is an unrewarding task, but somebody has got to deal with it.
Wprawdzie jest to niewdzięczne zadanie ale ktoś musi się go podjąć.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Somebody wants to talk to you.
Ktoś chce z tobą porozmawiać.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

in solitude© dictionarist.com