slap in Pools

Uitspraak
n. klaps, mlask, plask, plaśnięcie, klask, trzepnięcie
v. uderzać się, klapać, poklepać, trzepać, plasnąć, policzkować, pacnąć, spoliczkować, klapnąć, plaskać

Voorbeeldzinnen

She slapped him in the face.
Spoliczkowała go.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She slapped his face.
Uderzyła go w twarz.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I slapped his face.
Uderzyłam go w twarz.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Instead of slapping him in the face, she spit in it, and walked contemptuously away.
Zamiast go spoliczkować, napluła mu w twarz i odeszła z pogardą.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She gave him a slap in the face.
Wymierzyła mu policzek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In the heat of the moment, Tom slapped Mary.
W porywie chwili Tom spoliczkował Mary.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom kissed Mary and she slapped him.
Tom pocałował Mary, a ona go uderzyła.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I felt like slapping her in the face.
Miałem ochotę uderzyć ją w twarz.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(HU) After the January gas crisis, the common European energy policy has in recent days once again received a slap in the face.
(HU) Po styczniowym kryzysie gazowym, wspólnej europejskiej polityce energetycznej wymierzono ostatnio jeszcze jeden policzek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If Europe attempts to ban or restrict the traditions of other democratic countries, goodwill might just come back later and slap it in the face.
Jeśli Europa spróbuje zakazać lub ograniczyć tradycje innych demokratycznych krajów, dobra wola może wkrótce odbić się rykoszetem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

blow: hit, smack, spank, patdictionary extension
© dictionarist.com