ship in Pools

Uitspraak
n. statek, okręt
v. ładować, załadować, frachtować, zafrachtować, zaokrętować, załadowywać

Voorbeeldzinnen

Beyond the city and out to sea a tall lighthouse on the island of Pharo guided the many ships that entered our harbour.
Poza miastem, od strony morza wysoka latarnia morska na wyspie Pharo prowadziła zastępy statków, które wpływały do naszego portu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We saw another ship far ahead.
Widzieliśmy daleko z przodu kolejny statek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They are loading coal into a ship now.
Oni ładują teraz węgiel na statek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They went on board the ship.
Oni weszli na pokład statku.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They are loading oil into the ship.
Ładują ropę naftową na statek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They abandoned the sinking ship.
Oni opuścili tonący statek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They sank ten enemy ships.
Zatopili dziesięć wrogich statków.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Father made me a model of a ship.
Ojciec zbudował mi model statku.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
All hands, abandon ship!
Wszyscy, opuścić statek!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The mythical Kraken, thick as a ship and three times as wide, once made an attack on Christopher Columbus's fleet... giving Columbus no choice but to eat him.
Pewnego razu flotę Kolumba zaatakował mityczny kraken, szeroki jak statek i trzy razy tak długi. Kolumb nie miał innego wyjścia, jak go zjeść.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. space craft: rocket, space station
2. large boat: boat, steamship
3. send: transport, remit, route, dispatch, consign, freight© dictionarist.com