rise in Pools

Uitspraak
n. wschodzenie, podniesienie się, unoszenie się, wzniesienie się, wzlot, podwyższenie, wyniosłość, wyradzanie się, wydźwignięcie się, wzrost, rozkwit, podwyżka, dowierzchnia, hossa, początek, powstanie, powstawanie, powód, przybór, przyrost
v. unieść, podnieść się, wstać z łóżka, stać, unieść się, stanąć, wstać, obrada: zamknąć obrady, wschodzić, świtać, górować, podlecieć, wzrastać, dorastać, rosnąć, wyrastać, śmigać, piąć się, przybrać, wezbrać, wynieść, wywindować się, zwyżkować, buntować, powstać, chwycić, wydobyć, dźwigać, unosić, stawać, wstawać, wzejść, podlatywać, wzrosnąć
v. wyrosnąć, śmignąć, przybierać, wzbierać, wynosić, powstawać, chwytać, dźwignąć

Voorbeeldzinnen

He suddenly rose from the chair.
Nagle wstał z krzesła.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Prices go on rising.
Ceny idą w górę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As the sun rises, the morning mist gradually fades away.
Wstaje słońce i poranna mgła stopniowo przerzedza się.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The sun is rising already.
Słońce już świeci.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The cost of living has risen.
Wzrosły koszty utrzymania.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
So long as men worship the Caesars and Napoleons, Caesars and Napoleons will duly rise and make them miserable.
Dopóki ludzie będą wielbić Cezarów i Napoleonów, dopóty będą się oni regularnie pojawiać i unieszczęśliwiać ludzkość.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Sun rise was incredibly beautiful.
Wschód słońca był niewiarygodnie piękny.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I asked my boss for a pay rise.
Poprosiłem szefa o podwyżkę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He wondered how many times the sun would rise before his salary would.
Zastanawiał się ile jeszcze razy wzejdzie słońce zanim dostanie podwyżkę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Christ is risen!
Chrystus zmartwychwstał!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. promotion: advance, elevation
2. ascent: upsurge, mounting, rising, upgrade
3. increase: intensifying, swelling, enlargement, inflation, acceleration, augmentation, addition
4. source: beginning, origin, start, commencement
5. arise: get up, stand up
6. oppose: resist, revolt, rebel
7. happen: occur
8. begin: originate, arise, emerge, emanate, proceed, issue© dictionarist.com