position in Pools

Uitspraak
n. twierdzenie, pozycja, miejsce, sytuacja, stanowisko, położenie, postawa, praca, stan, godność, określić położenie
v. ustawiać, umieszczać, ustawić, umieścić

Voorbeeldzinnen

After Tibby and the other girl left I turned my thoughts to my new position.
Gdy Tibby i druga dziewczyna wyszły, skierowałam myśli na swoją nową pozycję.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He prefers to find a job that has a lot of contact with people, so he is looking for a position in a beach bar.
Woli znaleźć pracę, która ma wiele kontaktu z ludźmi, więc szuka stanowiska w plażowym barze.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It is normal because the common thing is for them to hold very interesting positions in their companies.
Jest to normalne, ponieważ ich wspólną cechą jest zajmowanie bardzo interesujących pozycji w swoich firmach.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
When I noticed brightly coloured fabric among the clothing items, the servant girls quickly reminded me of my new position.
Gdy zauważyłam wśród ubrań materiały w jasnych kolorach, służące szybko przypomniały mi o mojej nowej pozycji.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What position do you hold?
Jakie masz stanowisko?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Whenever someone brings up politics, he always ends up reconsidering his positions on everything.
Kiedy ktoś podejmuje temat polityki, on zawsze potem musi przemyśleć swoje poglądy na wszystko.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We are not in a position to fulfill your expectations.
Nie jesteśmy w stanie spełnić państwa oczekiwań.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What's the best sleeping position?
Jaka jest najlepsza pozycja do spania?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You'd have done the same in my position.
Zrobiłbyś to samo na moim miejscu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm not in a position to answer that question.
Nie jestem gotów odpowiedzieć na to pytanie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com