operation in Pools

Uitspraak
n. działanie, akcja, eksploatacja, proces, operacja, operowanie

Voorbeeldzinnen

He decided to have the operation.
Zdecydował się na operację.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
How many operations has Dr. Jackson performed this month?
Ile operacji zrobił dr Jackson w tym miesiącu?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My grandmother had an operation in Germany.
Moja babcia miała operację w Niemczech.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Establishment, operation and use of SIS II (decision) (vote)
Utworzenie, działanie i wykorzystanie SIS II (decyzja) (głosowanie)
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Six months ago I had an operation for the cataract in my right eye.
Sześć miesięcy temu miałem operację zaćmy w prawym oku.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The transport of dangerous goods accounts for about 8% of all goods transport, nearly a million operations every day.
Transport towarów niebezpiecznych stanowi 8% przewozów wszystkich towarów - codziennie prawie milion operacji.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Do I need an operation?
Czy muszę przejść operację?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You have to have an operation.
Czeka pana operacja.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I had an operation for glaucoma last year.
W zeszłym roku przeszedłem operację jaskry.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The surgeon persuaded me to undergo an organ transplant operation.
Chirurg przekonał mnie do poddania się operacji przeszczepu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

the state of being in effect or being operative: commission, running, activeness, idle, activity, action
a business especially one run on a large scale: commercial activity, business activity
a planned activity involving many people performing various actions: undercover operation, rescue operation, activity
activity by a military or naval force (as a maneuver or campaign): campaign, naval campaign, peacekeeping mission, onslaught, military operation, amphibious operation, simulated military operation, offense, psychological operation, information gathering, military campaign, support, offensive, peacekeeping, onset, attack, manoeuvre, military mission, peacekeeping operation, maneuver, offence, mission, onrush, covert operation, psyop, reinforcement, reenforcement, activity, combined operationdictionary extension
© dictionarist.com