officer in Pools

Uitspraak
n. urzędnik państwowy, kościelny, miejski, funkcjonariusz, oficer, dowódca

Voorbeeldzinnen

She fell in love with a young officer.
Zakochała się w młodym oficerze.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'm an officer.
Jestem oficerem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The robber aimed his gun at the police officer.
Włamywacz wycelował swój pistolet na oficera policji.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There were ten police officers on the spot.
Na miejscu było dziesięciu policjantów.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In connection with the above change, special attention should be given to the ongoing training of Customs Officers, and especially those who work on the borders of the European Union.
W związku z powyższą zmianą należy zwrócić szczególną uwagę na ciągłe doszkalanie pracowników urzędów celnych, w szczególności zaś tych, którzy pracują na granicach Unii Europejskiej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
When the officers of law and order are criminals, who can we protect ourselves from and who will defend the people?
Kiedy przedstawiciele prawa i porządku są przestępcami, przed kim zdołamy się obronić i kto będzie bronić społeczeństwa?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If used by police officers as the only basis of deciding whom to stop, search or arrest, it is lazy, misguiding stereotyping, which amounts to illegal discrimination against minorities.
Kiedy policjanci decydują jedynie na ich podstawie, kogo zatrzymać, przeszukać czy aresztować, mamy do czynienia z wprowadzającym w błąd powielaniem stereotypów, co stanowi niezgodną z prawem dyskryminację mniejszości.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We were forced to discover that other women had been shot, such as the highest-ranking police officer.
Dowiedzieliśmy się również, że zastrzelone zostały inne kobiety, na przykład najwyżej postawiona oficer policji.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Also, the derogations allowing small abattoirs to be exempted from having the animal welfare officer present are very much to be welcomed.
Również zwolnienie małych rzeźni z obowiązku posiadania stanowiska urzędnika odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt jest naprawdę powodem do zadowolenia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Two officers of the Spanish Civil Guard were killed by ETA whilst performing their duties.
Dwaj funkcjonariusze hiszpańskiej Guardia Civil zostali zabici przez ETA podczas pełnienia służby.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com