monster in Pools

Uitspraak
n. potwór, dziwotwór, dziwoląg, poczwara, pokraka, maszkara
a. potworny, monstrualny

Voorbeeldzinnen

I am the Flying Spaghetti Monster. Thou shalt have no other monsters before Me. (Afterwards is OK; just use protection.) The only Monster who deserves capitalization is Me! Other monsters are false monsters, undeserving of capitalization.
Jam jest Latający Potwór Spaghetti. Nie będziesz miał innych potworów przede Mną (za Mną mogą być, tylko się zabezpiecz). Jedynym potworem zasługującym na wielką literę jestem Ja! Inne potwory są fałszywymi potworami, niezasługującymi na wielką literę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The sleep of reason produces monsters.
Kiedy rozum śpi, budzą się potwory.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
"I'm not a monster!", said Tom.
/'Nie jestem potworem!" Powiedział Tom.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But then, many of my electors in the West Midlands of the United Kingdom will think that many of the policies coming from this House are Monster Raving Loony policies.
Z kolei wielu wyborców z mojego okręgu West Midlands w Wielkiej Brytanii pomyśli, że wiele spośród proponowanych przez tę Izbę strategii politycznych to polityka partii Monster Raving Loony.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The horrible, brutal monsters' killing of decent people in Europe, just like in Korea, did not stop.
Straszliwe, brutalne, potworne zabójstwa przyzwoitych ludzi nie zakończyły się ani w Europie, ani w Korei.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The only difference is that the European monsters do not have to worry about capital punishment.
Jedyna różnica polega na tym, że potwory europejskie nie muszą martwić się karą śmierci.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This is the way in which these people work, by branding their political opponents as monsters.
Właśnie tak działają ci ludzie - piętnując swoich przeciwników politycznych jako potwory.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Let it be absolutely clear that the Dutch Party for Freedom (PVV) will never, under any circumstances, support this monster from the vaults of the European Union.
Chcemy, by było całkowicie jasne, że niderlandzka Partia Wolności (PVV) nigdy i w żadnych okolicznościach nie poprze tego potwora z lochów Unii Europejskiej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Lastly, a cost and risk assessment of the new physical effects generated by these monsters of the seas needs to be carried out.
Na koniec istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny kosztów i ryzyka w odniesieniu do nowych skutków fizycznych, jakie wywołują te morskie giganty.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We European men and women must fight for those women who live in Europe and beyond, who have no voice, and who are oppressed by the monster of Islamic fundamentalism.
My, Europejczycy i Europejki, musimy walczyć o te kobiety mieszkające w Europie i poza nią, które nie mają głosu, uciemiężone przez potwora islamskiego fundamentalizmu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

an imaginary creature usually having various human and animal parts: bugbear, booger, bugaboo, imaginary being, bogeyman, boogeyman, imaginary creature, mythical monster, mythical creature
someone or something that is abnormally large and powerful: giant, behemoth, unusual person, colossus, anomaly, goliath
a person or animal that is markedly unusual or deformed: mutant, freak, variation, leviathan, mutation, monstrosity, lusus naturae, sport
(medicine) a grossly malformed and usually nonviable fetus: acardia, fetus, teras, acephalia, foetus, acephalism, acephaly
a cruel wicked and inhuman person: devil, ogre, demon, demoniac, unpleasant person, fiend, disagreeable person


© dictionarist.com