meet in Pools

Uitspraak
n. spotkanie, zjazd, impreza, styk
v. spotkać, spotkać się, zobaczyć się, widzieć się, widywać się, napotkać, znajdować, schodzić się, trafiać, natrafić, dochodzić, poznać, poznać się, patrzeć w oczy, zaradzić, oczekiwać, dopłacać, podpadać
v. stykać się, krzyżować się, zbiec się, zlatywać się, uwzględniać, zastosować się, wywiązać się, gromadzić się, przytykać, spotykać, napotykać, znaleźć, dojść, poznawać, zaradzać, uwzględnić
a. stosowny, odpowiedni, właściwy

Voorbeeldzinnen

Besides that, at the weekend I meet other Erasmus students who have come to Barcelona from Germany and we have a language tandem.
Poza tym, w weekend spotykam się z innymi studentami z Erasmusa, którzy przyjechali do Barcelony z Niemiec i mamy spotkania językowe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I met lots of people from all over the world, ate lots of sausages, sauerkraut, pretzels, and other German specialities...
Spotkałem mnóstwo ludzi z całego świata, zjadłem dużo kiełbasy, kiszonej kapusy, precli i innych, niemieckich specjałów...
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I’m married, but I don’t have any children yet. My husband is called Marcos Sánchez, and I met him, as you may imagine by his name, in Spain.
Jestem mężatką, ale nie mam jeszcze dzieci. Mój mąż nazywa się Marcos Sánchez, i spotkałam go, jak możesz sobie wyobrażać po jego imieniu, w Hiszpanii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It's very funny and I meet more and more interesting people.
Są bardzo zabawne i spotykam coraz więcej ciekawych ludzi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Meeting your girlfriend’s parents in Japan is quite a rite in itself.
Poznanie rodziców twojej dziewczyny w Japonii jest jakby rytuałem samym w sobie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My Japanese friends told me that things get quite serious once you meet their family.
Moi japońscy przyjaciele powiedzieli mi, że sprawy stają się dość poważne, gdy poznajesz jej rodzinę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Our meeting last night at the gardens inside the palace walls had been so terribly sad and yet expected.
Nasze spotkanie ostatniej nocy w ogrodach wewnątrz murów pałacu było tak przeraźliwie smutne, ale przecież spodziewane.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Titus and I had met only a short few weeks ago at the campsite of Julius Caesar’s great army.
Tytus i ja poznaliśmy się zaledwie kilka krótkich tygodni temu w obozie wielkiej armii Juliusza Cezara.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They come back here, to their home, sir. And if anyone meets them—
„Wracają tutaj, do swojego domu, proszę pana. I jeśli ktokolwiek ich spotka-”
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I tried to push the figure, but I was met with stronger resistance than I expected. My arms were grabbed just above the elbows, and I heard a man’s voice.
Próbowałem odepchnąć postać, ale spotkałem się z silniejszym oporem, niż tego oczekiwałem. Moje ramiona zostały złapane powyżej łokci i usłyszałem głos mężczyzny.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com