living in Pools

Uitspraak
n. życie, utrzymanie, zarobek, jedzenie
a. żyjący, żywy, istniejący, życiowy, bytowy, zamieszkały

Voorbeeldzinnen

Although there are literally hundreds of things you can do in London, Helen and her sister will probably be visiting a lot of different shops, because like Helen says, she’ll be living here for a long time yet and London isn’t going anywhere.
Mimo że są dosłownie setki rzeczy, które można robić w Londynie, Helen i jej siostra będą prawdopodobnie odwiedzać wiele różnych sklepów, ponieważ jak mówi Helen, będzie tu mieszkać jeszcze przez długi czas, a Londyn nigdzie nie idzie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At first Claire and her friends found it difficult living as minimalists, but now it is just a way of life for them.
Na początku Claire i jej przyjaciołom było trudno żyć jak minimaliści, ale teraz to dla nich po prostu sposób życia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Be courageous and live your life to the fullest, and this way you will enjoy life in general and be happier.
Bądź odważny i przeżyj swoje życie na całego, a w ten sposób będziesz cieszył się życiem jako takim i będziesz szczęśliwszy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But instead of renting a small flat, she will be living in her own home if she gets a good job.
Ale zamiast wynajmować małe mieszkanie, będzie mieszkać w swoim własnym domu, jeżeli dostanie dobrą pracę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Despite these aids, Erasmus grants are often not sufficient to live while you study.
Pomimo tego wsparcia, zasiłki Erasmusa są często niewystarczające, aby się utrzymać podczas studiów.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Don’t you think they are incredible? We get along very well and living with them is really easy.
Nie uważasz, że są niesamowici? Dogadujemy się bardzo dobrze, a życie z nimi jest naprawdę proste.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Education gives you more security, and with a good education, you will most likely find a better job in the future and earn a better living.
Wykształcenie daje ci więcej bezpieczeństwa, a z dobrym wykształceniem najpewniej znajdziesz lepszą pracę w przyszłości i zarobisz na lepsze życie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Everything is very close, even the University. In this house we live are four room-mates.
Wszystko jest bardzo blisko, nawet uniwersytet. W domu, w którym żyjemy są czterej współlokatorzy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He wants to help young people have the same education opportunities no matter where they live.
Chce pomagać młodym ludziom, aby mieli takie same możliwości edukacyjne, niezależnie od tego gdzie żyją.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Helen likes living in London.
Helen lubi mieszkać w Londynie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

the experience of being alive; the course of human events and activities: life, experience
pertaining to living persons
true to life; lifelike: realistic
people who are still living: people
the financial means whereby one lives: meal ticket, resource, creature comforts, subsistence, support, comforts, conveniences, livelihood, amenities, maintenance, bread and butter, sustenance, keep
(informal) absolute: absolute
the condition of living or the state of being alive: life, life eternal, beingness, being, survival, alive, live, animation, dead, skin, existence, aliveness, eternal life, endurance
(used of minerals or stone) in its natural state and place; not mined or quarried;: live
still in active use: extant
still in existence: extant, surviving© dictionarist.com