lecture in Pools

Uitspraak
n. wykład, odczyt, prelekcja, referat
v. wykładać, wyłożyć

Voorbeeldzinnen

They attended the lecture.
Byli obecni na wykładzie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The lecture starts at 8 o' clock.
Wykład rozpoczyna się o ósmej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The students are listening to a history lecture.
Studenci słuchają wykładu z historii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
His lectures are very long.
Jego wykłady są bardzo długie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
All in all, I enjoyed the lecture.
Wykład był w sumie fajny.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
What's this lecture about?
O czym jest ten wykład?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Anyone can attend my lectures, but not everyone can understand them.
Każdy może uczęszczać na moje wykłady, ale nie każdy może je zrozumieć.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We listened to his lecture on the radio.
Wysłuchaliśmy jego wykładu w radio.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She was very bored during the lecture.
W czasie wykładu bardzo się nudziła.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We were really moved by his lecture.
Byliśmy naprawdę poruszeni tą lekturą.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com