issue in Pools

Uitspraak
n. wydzielenie, wypuszczenie, ujście, wyjście, wychodzenie, wydobywanie się, odpływ, potomstwo, wynik, kwestia, problem, zagadnienie, emisja, wydanie, nakład, numer, ukazanie się, fasunek, przydział, wycieczka
v. wychodzić, wypuszczać, wydostać się, wydzielać, wydrzeć się, wynikać, wydobyć się, wydać, emitować, bić, wypuścić, wydzielić, wyniknąć

Voorbeeldzinnen

Believing in a cause, a person, an idea, or an environmental issue will help you form your own opinions and ideas.
Wiara w cel, osobę, ideę lub sprawę środowiska pomoże ci uformować swoje własne opinie i pomysły.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You know... Language issues.
Wiecie...Nieporozumienie językowe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I know that you have issues with your mom.
Wiem, że masz konflikt z matką.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This TV show tackles issues of teenage pregnancy and homosexuality.
Ten program porusza kwestie ciąży u nieletnich i homoseksualizmu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The company issued a press release.
Ta firma wydała oświadczenie dla prasy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Are there any issues we need to discuss?
Są jeszcze jakieś sprawy, które musimy przedyskutować?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This magazine is issued every month.
To czasopismo wychodzi co miesiąc.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
To that effect, the Green Paper will allow for discussion and further definition of the issues at stake, leading to the design of common actions, where appropriate.
Pod tym względem zielona księga stworzy podstawę do dyskusji i pozwoli nam doprecyzować przedmiotowe zagadnienia, umożliwiając zaplanowanie wspólnych działań wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I expect a large number of responses to the Green Paper from the many stakeholder organisations in the field of health that have expressed concerns about this important issue.
Oczekuję żywej reakcji na zieloną księgę ze strony szeregu zainteresowanych organizacji działających w sferze zdrowia, które wyrażają swoje zaniepokojenie tym jakże ważnym problemem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Those are some of the issues that I hope will be to the forefront in our discussions on this very welcome Green Paper.
To jedne z tych spraw, które - mam nadzieję - stanowić będą kluczowy przedmiot naszych dyskusji poświęconych tej jakże potrzebnej zielonej księdze.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com