intimate in Pools

Uitspraak
v. oznajmiać, notyfikować, zrozumienie: dać do zrozumienia, zrozumienie: dawać do zrozumienia
n. serdeczny przyjaciel
a. intymny, zażyły, bliski, konfidencjonalny, gruntowny, buduarowy

Voorbeeldzinnen

Normally, it would take a few dates before being alone with her, or before taking her to a more intimate and smaller restaurant.
Normalnie dopiero po kilku randkach możesz zostać z nią sam albo zabrać ją do bardziej intymnej i mniejszej restauracji.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Some people claim that violence within intimate relationships is a private matter, a family matter.
Zdaniem niektórych przemoc w ramach zażyłych stosunków jest sprawą prywatną, sprawą rodzinną.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Commission President has an intimate day-to-day contact with the European Parliament, not least working on those legislative and budgetary proposals.
Przewodniczący Komisji pozostaje w bezpośrednim codziennym kontakcie z Parlamentem Europejskim, w szczególności pracując nad tymi wnioskami legislacyjnymi i budżetowymi.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Whether it was because of the more intimate surroundings of the library or the physical proximity of Parliament, our discussions were fruitful.
Nasze rozmowy okazały się owocne, być może z powodu przytulnej atmosfery panującej w bibliotece, a być może z powodu fizycznej bliskości Parlamentu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We have had examples in the past where the cooperation was less intimate.
W przeszłości mieliśmy przykłady, kiedy współpraca ta była mniej zacieśniona.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The Commission has intimated that the Greek deficit for 2009 will be over 15%, compared with the forecast of 5% in May 2009.
Komisja oznajmiła, że grecki deficyt w 2009 roku przekroczy 15 %, natomiast prognozy z maja 2009 roku wynosiły 5 %.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The atmosphere at the summit was intimate, friendly, and focused.
Atmosfera tego szczytu była ciepła i przyjazna, a zarazem panowała pełna koncentracja.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Lastly, I voted in favour of rape and sexual violence being considered a crime, even within marriage or any other type of intimate relationship.
I na koniec zagłosowałam za tym, aby gwałt i przemoc seksualną, nawet popełniane w związkach małżeńskich lub innych związkach intymnych, uznawać za przestępstwo.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Addressing this problem calls for an effort to fully uncover and understand the intimate mechanisms of terrorism, including its religious, societal and even civilisational roots.
Zajęcie się tym problemem wymaga działań mających na celu pełne ujawnienie i zrozumienie prawdziwych mechanizmów terroryzmu, w tym jego źródeł religijnych i społecznych, a nawet cywilizacyjnych.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Every intimate detail of our private lives is now known.
Obecnie znany jest każdy intymny szczegół naszego życia prywatnego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!© dictionarist.com