industry in Pools

Uitspraak
n. przemysł, pilność, pracowitość

Voorbeeldzinnen

Japan is the leader of the world's high-tech industry.
Japonia jest liderem światowego przemysłu high-tech.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dieticians are experts in the food industry.
Dietetycy są ekspertami w przemyśle żywnościowym.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The German auto industry produces excellent cars.
Niemiecki przemysł samochodowy produkuje doskonałe pojazdy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This new market may improve the entire industry.
Ten nowy rynek może poprawić całą branżę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The industry has seen many booms and busts in the past.
Ta branża widziała już niemało wzlotów i upadków.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The automobile industry is one of the main industries in Japan.
Przemysł samochodowy jest jednym z najważniejszych w Japonii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The large firms in the industry call all the shots.
Duzi gracze kontrolują rynek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Detroit is famous for its car industry.
Detroit jest słynne z produkcji samochodów.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
In a market economy, it is incumbent upon industry to propose an appropriate business model.
W gospodarce rynkowej zainteresowany sektor jest zobowiązany do zaproponowania stosownego modelu biznesowego.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
However, let me insist on one point: that guidance can only be provided subject to the industry supplying us first with concrete ideas for possible business models.
Podkreślę jednak, że wskazówki można podać tylko wtedy, gdy przedmiotowy sektor przedstawi nam najpierw konkretne koncepcje dotyczące możliwych modeli biznesowych.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

the people or companies engaged in a particular kind of commercial enterprise: banking industry, toy industry, arms industry, growth industry, entertainment industry, garment industry, sign industry, aluminum business, securities industry, trucking industry, market, commercial enterprise, show business, automobile industry, show biz, electronics industry, rag trade, oil business, aluminum industry, coal industry, tobacco industry, plastics industry, apparel industry, fashion industry, sunrise industry, oil industry, toy business, computer industry, shoe industry, munitions industry, aviation, housing industry, fashion business, service industry, chemical industry, construction industry, film industry, lighting industry, steel industry, movie industry, shipbuilding industry, banking system, refining industry
the organized action of making of goods and services for sale: manufacture, commercial enterprise, business, industrial enterprise, business enterprise, production, industrialization, industrialisation, cottage industry


© dictionarist.com