habit in Pools

Uitspraak
n. zwyczaj, przyzwyczajenie, nawyk, nałóg, obyczaj, habit zakonny, maniery, pokrój drzewa

Voorbeeldzinnen

Greta has become one of my best friends since then, and thanks to her and her group of friends I got to know German habits from close up.
Greta stała się jedną z moich najlepszych przyjaciółek od tego czasu i dzięki niej i jej grupie przyjaciół poznałem niemieckie nawyki z bliska.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He was in the habit of taking a walk after supper.
Miał w zwyczaju wychodzić na spacer po kolacji.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They did away with the bad habit.
Pozbyli się złego nawyku.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She has a habit of coughing before she speaks.
Ona ma nawyk odkasływania przed mówieniem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think that our living together has influenced your habits.
Myślę, że to że mieszkamy razem, wpłynęło na twoje nawyki.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Habit converts luxurious enjoyments into dull and daily necessities.
Nawyk zmienia luksusowe rozrywki w nudne, codzienne potrzeby.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Are you a creature of habit?
Czy masz jakieś nałogi?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Biting your fingernails is a bad habit.
Obgryzanie paznokci to zły zwyczaj.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think you should change your eating habits.
Myślę, powinieneś zmienić nawyki żywieniowe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Something you should know about me is that I'm a creature of habit.
Trzeba ci wiedzieć, że nie lubię zmieniać przyzwyczajeń.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com