gone by in Pools

Uitspraak
v. mijać, przestrzegać, kierować się czymś

Voorbeeldzinnen

No, sir. I have to go by Thursday.
„Nie, proszę pana. Muszę odejść przed czwartkiem.”
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Should we go by car or by taxi?
Pojedziemy samochodem czy taksówką?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Let's go by bus.
Pojedźmy autobusem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If we miss the train, we'll go by bus.
Jeśli spóźnimy się na pociąg, pojedziemy autobusem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
When he was young, he liked to go by bike.
Kiedy był młody, lubił jeździć rowerem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I confess I'm afraid to go by myself.
Przyznaję, że boję się iść samemu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I see you going by in front of my house every day.
Widzę codziennie, jak przechodzisz przed moim domem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'll be gone by the time Tom gets here.
Zanim Tom tutaj dotrze, mnie już nie będzie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dick plans to go by himself.
Dick chce jechać sam.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Portugal still has a long way to go by European standards.
Przed Portugalią wciąż jest jeszcze długa droga do osiągnięcia standardów europejskich.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!


© dictionarist.com