gather in Pools

Uitspraak
v. zbierać, gromadzić, zgromadzić, nabrać, pobierać, pozbierać, zgarnąć, składać, naskładać czegoś, uzbierać, ściągać, osiadać, narwać, obierać, otaczać, wywnioskować, wnioskować, wezbrać, miarkować, zbierać się, uzbierać się, gromadzić się, garnąć się, zebrać, zgromadzać, nabierać, pobrać, zgarniać, złożyć, ściągnąć, osiąść, wzbierać

Voorbeeldzinnen

“Ebek,” Cleopatra called me over. “I want you to go with Tibby and help gather her things.”
„Ebeku” zawołała mnie Kleopatra „chcę, abyś poszedł z Tibby i pomógł jej zebrać rzeczy.”
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Famous people from all over the world will be gathering to watch the shows.
Sławni ludzie z całego świata będą gromadzić się, aby oglądać pokazy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Sitting next to me, my father would say, "If I could Tibby, I would gather those diamonds and make you a headdress so dazzling that even Isis herself would be envious!”.
Siedząc obok mnie, mój ojciec powiedział „Gdybym mógł, Tibby, zebrałbym te diamenty i zrobił ci nakrycie głowy tak olśniewające, że zazdrościłaby ci nawet sama Izis!”.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tibby was sent back to the market place to gather information.
Tibby została odesłana z powrotem na plac targowy, aby zebrać informacje.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They gathered in the gym.
Zgromadzili się w sali gimnastycznej.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The workers like to gather in a pub where they can let their hair down.
Robotnicy lubią chodzić do knajp, gdzie mogą się zrelaksować.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A crowd of people gathered around the speaker.
Tłum ludzi zgromadził się wokoło mówcy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I'd like you to help me gather some firewood.
Chciałbym, żebyś mi pomógł zbierać drewno na ognisko.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom gathered together all his belongings.
Tom zebrał razem wszystkie swoje rzeczy.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The children were gathering around.
Dzieci zgromadziły się dookoła.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. congregate: aggregate, assemble, collect, bring together, draw together, get together
2. pleat: fold, plait, pucker, contraction, tuck
3. conclude: infer, assume, deduce, learn, understand
4. collect: accumulate, amass, garner, hoard
5. harvest: garner, glean, reap, pluck, crop, cull
6. sort: select, cull, pick
7. increase: grow, thicken, collect, condense© dictionarist.com