exasperated in Pools

Uitspraak
v. zirytować, irytować, denerwować, złościć, rozdrażniać, rozjątrzyć, zdenerwować, podenerwować, zezłościć, gniewać, rozgniewać, zgniewać, rozjuszyć, burzyć

Voorbeeldzinnen

This was contrary to the EU's negotiating strategy and exasperated a significant number of other European leaders.
Było to sprzeczne ze strategią negocjacyjną UE i doprowadziło do rozpaczy wielu innych przywódców europejskich.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The exasperated Greeks have taken the baton from the Spaniards.
Doprowadzeni do rozpaczy Grecy przejęli pałeczkę od Hiszpanów.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We particularly congratulate the rapporteur, Mr Costa, whose tenacity, although exasperating at times, has achieved an agreement, a matter on which I congratulate him from the heart.
Szczególnie gratulujemy sprawozdawcy, panu Costa, który dzięki wytrwałości, mimo czasami okazywanej irytacji, osiągnął porozumienie, którego gratuluję mu z całego serca.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

greatly annoyed; out of patience: cheesed off, browned off, displeased


dictionary extension
© dictionarist.com