energetic in Pools

Uitspraak
a. energiczny, energetyczny, prężny, sprężysty

Voorbeeldzinnen

He is an energetic politician.
To aktywny polityk.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She's young and energetic.
Jest młoda i energiczna.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The new Administration has made an energetic start.
Nowa administracja z werwą przystąpiła do działania.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(NL) I will begin with a word of thanks to Mr Bowis for his very energetic and dedicated efforts on behalf of public health and patient mobility, and I would like to wish him a speedy recovery.
(NL) Na wstępie chciałabym podziękować Johnowi Bowisowi za jego bardzo energiczne i zaangażowane wysiłki na rzecz zdrowia publicznego i mobilności pacjentów, i życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I am counting on this completely, and I understand that all of us are 'energetic'.
I ja absolutnie na to liczę, rozumiem, że wszyscy jesteśmy "energetyczni”.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I wish the Swedish Presidency luck in making an energetic start on this important task.
Życzę prezydencji szwedzkiej powodzenia w energicznym rozpoczęciu tego ważnego zadania.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Europe must provide an energetic and strong response to help and aid the revival of our agricultural sector.
Europa musi podjąć energiczną i mocną reakcję, aby udzielić pomocy i wesprzeć ponowne ożywienie naszego rolnictwa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
These people squandered the wealth created by an energetic and innovative population, and they must be held accountable.
Ludzie ci roztrwonili bogactwo wypracowane przez energiczne i innowacyjne społeczeństwo, i muszą za to ponieść odpowiedzialność.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We have seen the solid preparation made by the Hungarian authorities for this task, with a view to being a very energetic Presidency in this important semester.
Widzieliśmy, jak solidnie władze węgierskie przygotowywały się do tego zadania, pragnąc w tym ważnym półroczu przewodzić Unii w sposób energiczny.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The UK decided to open up its labour market straight away, and is now enjoying the benefits of having employed around two million young, efficient and energetic Poles.
Anglicy zdecydowali się na otwarcie swojego rynku pracy od razu. Teraz liczą korzyści, jakie przyniosło im zatrudnienie około 2 milionów młodych, sprawnych i energicznych Polaków.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

possessing or exerting or displaying energy: dynamic, spanking, lively, physical, zippy, driving, snappy, tireless, canty, unwearying, vigorous, indefatigable, brisk, unflagging, high-energy, alert, strenuous, merry, rattling, active, enterprising, dynamical, spirited
working hard to promote an enterprise: gumptious, up-and-coming, industrious, enterprisingdictionary extension
© dictionarist.com