doctor in Pools

Uitspraak
n. doktor, lekarz
v. promować, leczyć

Voorbeeldzinnen

A doctor's task is very important.
Lekarz ma bardzo ważne zadanie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Anne studied medicine. Now she’s an excellent doctor working in the US.
Anne studiowała medycynę. Teraz jest doskonałą doktor, pracującą w USA.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Hospitals and doctor's surgeries exist thanks to us.
Szpitale i gabinety lekarskie istnieją dzięki nam.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I hope I will be a good doctor soon.
Mam nadzieję, że będę wkrótce dobrym lekarzem.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Working in hospitals is quite hard, both for doctors and nurses.
Praca w szpitalu jest dość trudna, zarówno dla lekarzy jak i pielęgniarek.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
"Perhaps someone has tried to remove them," said the young doctor.
„Być może ktoś próbował je usunąć,” powiedział młody doktor.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
“I mean that possibly, or rather more probably, we will hear the great alarm bell from the Judge’s House tonight,” said the doctor, and a moment later he left the inn.
„Mam na myśli to, że możliwie, a raczej prawdopodobnie, usłyszymy wielki dzwon alarmowy z domu sędziego dzisiejszego wieczoru,” powiedział doktor i chwilę później opuścił zajazd.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
“I suppose you know,” said the doctor after a pause, “what the rope is?”
„Domyślam się, że pan wie,” powiedział doktor po przerwie, „czym jest ta lina?”
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
“Oh Doctor, what do you mean? What do you mean?”
„Och, doktorze, co ma pan na myśli? Co ma pan na myśli?”
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Dr Thornkill appeared taken aback for moment, and Mrs. Whitman’s face became red as she quickly turned away. But the doctor was an honest man, and he answered at once, openly.
Doktor Thornkill wydawał się przez chwilę zaskoczony, a twarz pani Whitman zaczerwieniła się, kiedy się szybko odwróciła. Ale doktor był szczerym człowiekiem i odpowiedział od razu, otwarcie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. doctor of medicine: physician
2. holder of doctoral degree: professor, scholar, expert, specialist, scientist
3. attend: administer, treat, minister to, nursedictionary extension
© dictionarist.com