decent in Pools

Uitspraak
a. przyzwoity, skromny, obyczajny, ludzki

Voorbeeldzinnen

I can't believe how hard it is to find a decent grub around here.
Nie mogę uwierzyć jak trudno jest tu znaleźć przyzwoite żarcie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
As soon as I can get a decent video camera, I'll start making videos to put online.
Jak tylko znajdę przyzwoitą kamerę, zaczynam kręcić filmy do internetu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
One thing I've always wanted to do is get a decent job close to home.
Zawsze marzyłem o przyzwoitej pracy w pobliżu domu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom is a fairly decent golfer.
Tom jest całkiem przyzwoitym golfistą.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom has a decent salary.
Tom ma przyzwoitą pensję.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think that Tom is truly decent.
Myślę, że Tom jest naprawdę przyzwoity.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
You had better go there in decent clothes.
Lepiej idź tam schludnie ubrany.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
So I applaud the Greens for their first amendment, Amendment 1, and I am sure that all decent people here, concerned about the civilians in Sri Lanka, will too.
Dlatego pochwalam pierwszą poprawkę Zielonych i jestem pewien, że wszyscy zebrani tutaj przyzwoici ludzie, zatroskani o losy cywilnej ludności na Sri Lance, także ją pochwalą.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Is Beijing right in saying that the Tibetans are violent terrorists favouring independence, or is the Dalai Lama right in saying that they want a decent and dignified autonomous state?
Czy Pekin ma rację, twierdząc, że Tybetańczycy to uciekający się do przemocy terroryści, dążący do niepodległości, czy też rację ma Dalajlama twierdząc, że pragną oni jedynie przyzwoitej i godnej autonomii?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
We need economic development, but we equally need jobs, decent salaries and pensions, access to health and education services, and they must be of good quality to boot.
Potrzebny jest nam rozwój gospodarczy, ale w równym stopniu potrzebujemy miejsc pracy, godnych zarobków i emerytur, dostępu do usług zdrowotnych i edukacji, które w dodatku muszą być wysokiej jakości.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

socially or conventionally correct; refined or virtuous: respectable, nice
in the right manner: right, in good order, decently, properly, the right way
according with custom or propriety: comme il faut, becoming, seemly, comely, proper, decorous
decently clothed: modest
observing conventional sexual mores in speech or behavior or dress: modest
conforming to conventions of sexual behavior: proper, decorous, clean, unobjectionable
sufficient for the purpose: adequate, sufficient, enough© dictionarist.com