corporation in Pools

Uitspraak
n. korporacja, osoba prawna, spółka, brzuch {sl.}

Voorbeeldzinnen

In 1980 the Ontario Censor Board banned the film "The Tin Drum," adapted from the Günter Grass novel, but the media found this silly, and so the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) showed the offending scene that night from coast to coast on the national news.
W 1970r. Rada Cenzorów stanu Ontario zakazała wyświetlania filmu, na podstawie noweil Güntera Grassa, "The Drum Tin". Mimo to, media uznały ten pomysł za głupi, a stacja CBC (Canadian Broadcasting Corporation) w wieczornym wydaniu krajowych wiadomości wyemitowała ocenzurowaną scenę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
International Business Machines Corporation is headquartered in Armonk, New York.
Centrala korporacji IBM znajduje się w Armonk, w stanie Nowy Jork.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Toyota Corporation announced that it would cut 1,000 positions this year.
Korporacja Toyota ogłosiła, że usunie 1000 pozycji tego roku.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
People often say, well, isn't it easy for you - you have 12.5% corporation tax in Ireland, and I say, well why don't you have a 12.5% corporation tax in your country, if that is the problem?
Ludzie często mówią: wy macie łatwiej - u was, w Irlandii, podatek od przedsiębiorstw wynosi 12.5%. Wówczas odpowiadam: a dlaczego u was podatek od przedsiębiorstw nie wynosi 12.5%?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Neocons, oil companies, construction corporations and the Wahabi mullahs of Saudi Arabia all want to see the sovereign state of Iran destroyed by an aggressive war.
Neokonserwatyści, spółki naftowe, korporacje budowlane i wahabiccy mułłowie z Arabii Saudyjskiej chcą, żeby suwerenne państwo irańskie uległo zniszczeniu drogą agresywnej wojny.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Is it fair that these big corporations get public funds out of taxpayers' money while small and family entrepreneurs do not?
Czy to uczciwe, że te wielkie korporacje otrzymują fundusze publiczne z pieniędzy podatników, a małe firmy i firmy rodzinne nie?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The majority of Europe is completely fed up with the present system, in which global multinational corporations and banks rule the world.
Większość Europy ma już absolutnie dość obecnego systemu, w którym światem rządzą banki i ogólnoświatowe wielonarodowościowe korporacje.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is hopelessly compromised by going around with the chief executive of one of the biggest corporations supplying transport.
Beznadziejnie się jednak skompromitował krążąc wraz z szefem zarządu jednej z największych korporacji obsługujących sektor transportu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The transfer of technology must also not be linked to patents, or else some of the money will simply be flowing straight back to the corporations in the industrialised countries.
Ponadto transfer technologii nie może być związany z patentami, ponieważ w ten sposób część środków będzie natychmiast wracać do korporacji w krajach uprzemysłowionych.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Western governments and multinational corporations act, as usual, with great hypocrisy in this regard.
Rządy państw zachodnich i korporacje działają w tym względzie, jak zwykle, z wielką hipokryzją.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

a business firm whose articles of incorporation have been approved in some state: shell corporation, house, Boy Scouts of America, private corporation, empire, closely held corporation, large cap, FDIC, close corporation, closed corporation, business firm, firm, Federal National Mortgage Association, shell entity, FNMA, conglomerate, corp, Federal Deposit Insurance Corporation, FHLMC, small cap, privately held corporation, Freddie Mac, Federal Home Loan Mortgage Corporation, Fannie Mae
slang for a paunch: paunch, bay window, pot, potbelly, tummy, belly


© dictionarist.com