collect in Pools

Uitspraak
n. kolekta
v. gromadzić, zgromadzić, nagromadzić, naskładać, skupiać, zbierać, uzbierać, pozbierać, odbierać, akumulować, pobierać, kolekcjonować, skolekcjonować, ściągać, naściągać, fasować, zafasować, podjąć, inkasować, zainkasować, kwestować, zwołać, wnioskować, gnieździć się, zgromadzać, nagromadzać
v. skupić, zebrać, odebrać, pobrać, ściągnąć, podejmować, zwoływać

Voorbeeldzinnen

A long life, I might add, in which to collect their good pensions.
Mogę dodać, że w tym długim życiu pobierał on swoje wysokie pensje.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She hardly wore any of the things in her wardrobe, and as a result her wardrobe could no longer fit all her clothes, handbags, scarves, and other fashion accessories she liked to collect.
Rzadko nosiła jakiekolwiek rzeczy ze swojej szafy i w rezultacie jej szafa nie mogła już pomieścić wszystkich jej ubrań, torebek, szali i innych modnych akcesoriów, które lubiła zbierać.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They collected bags and bags of clothes.
Zbierali kolejne torby ubrań.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They are collecting contributions for the church.
Zbierają datki na kościół.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Her hobby is collecting stamps.
Jej hobby to kolekcjonowanie znaczków.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The post has to be collected.
Poczta musi być zebrana.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I collect postcards.
Kolekcjonuję pocztówki.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She's collecting material for a book.
Ona zbiera materiał na książkę.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Some people actually collect rocks.
Niektórzy ludzie faktycznie zbierają kamienie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
They collected shells on the beach.
Zbierali muszle na plaży.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

1. accumulate: pick, compile, pile, raise, amass, aggregate
2. gather: meet, convoke, muster, assemble, flock, convene, troop
3. harvest: raise, secure, reap, glean, obtain, solicit
4. settle: negotiate, receive, handle, manage, dun, bill© dictionarist.com