character in Pools

Uitspraak
n. głoska, litera, czcionka, znak, charakter, typ, cecha, figura, osoba, postać, osobowość, dziwak, armator
v. charakteryzować, odtwarzać, opisać, wpisać, odtworzyć, opisywać, wpisywać
a. charakterystyczny, postaciowy

Voorbeeldzinnen

Once you find what you believe in, stand by them and you will develop in character.
Gdy tylko odnajdziesz to, w co wierzysz, trzymaj się tego, a rozwiniesz swój charakter.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Inni podziwiają ludzi o silnych charakterach, więc to na pewno przyniesie ci korzyści w przyszłości.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He is quite a character.
To jest ktoś.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She is her mother's match in character.
Ona jest podobna z charakteru do matki.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
She has totally changed her character.
Kompletnie zmieniła swój charakter.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Chinese characters are very beautiful.
Chińskie znaki są [bardzo] piękne.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Warning: unsupported characters are displayed using the '_' character.
Uwaga: nieobsługiwane znaki są wyświetlane w postaci: '_'.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
José showed himself to be a person of bad character.
Jose okazał się osobą o złym charakterze.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Who's your favorite video game character?
Jaka jest twoja ulubiona postać z gier komputerowych?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
It's my favorite character.
To moja ulubiona postać.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
© dictionarist.com