calling in Pools

Uitspraak
n. zawód, fach, powołanie

Voorbeeldzinnen

“Ebek,” Cleopatra called me over. “I want you to go with Tibby and help gather her things.”
„Ebeku” zawołała mnie Kleopatra „chcę, abyś poszedł z Tibby i pomógł jej zebrać rzeczy.”
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
At that moment, our first tapas arrived. First something arrived called croquetas.
W tym momencie przyjechało pierwsze etapas. Najpierw przyjechało coś nazwanego croquetas.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
But soon came a moment which changed my life: the Oktoberfest, or the German beer festival, as we call it in Spain. It's a big festival which usually takes place in Munich, in the south of Germany and pays homage to one of Germany's main products: beer.
Jednak wkrótce nadeszła chwila, która zmieniła moje zycie: Oktoberfest, lub inaczej, niemiecki festiwal piwa, który na ogół odbywa się w Monachium, na południu Niemiec, i hołduje jednemu z głównych produktów Niemiec – piwu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For example, one day in the north of Spain we ordered a tapas called “callos”…I don’t know how to explain what it is, but it’s a kind of pig’s meat that I didn’t like at all, because it was a bit…viscose.
Na przykład, pewnego dnia w północnej Hiszpanii zamówiliśmy tapa, rzecz zwaną "callos"... Nie wiem, jak wytłumaczyć, czym to jest, ale jest to rodzaj mięsa wieprzowego, którego w ogóle nie lubiłam, ponieważ było nieco... wiskozowe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For some reason her so-called friends weren’t even speaking to her.
Z jakiegoś powodu jej tak zwani przyjaciele nawet z nią nie rozmawiali.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He told the shop owner that I loved cheese, and this is where I first found out about a festival in England called ‘Cooper’s Hill Cheese Rolling’.
Powiedział właścicielowi sklepu jak bardzo uwielbiam ser i to wtedy po raz pierwszy dowiedziałem się o festiwalu w Anglii zwanym „Cooper’s Hill Cheese Rolling” (Coopers Hill – Festiwal Toczenia Sera).
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I’m married, but I don’t have any children yet. My husband is called Marcos Sánchez, and I met him, as you may imagine by his name, in Spain.
Jestem mężatką, ale nie mam jeszcze dzieci. Mój mąż nazywa się Marcos Sánchez, i spotkałam go, jak możesz sobie wyobrażać po jego imieniu, w Hiszpanii.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Kate was always being called names.
Kate zawsze była wyzywana.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Lorde is from New Zealand. Her debut albut is called ‘Heroine’.
Lorde jest z Nowej Zelandii. Jej debiutancki album nazywa się „Heroine”.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My friend José called me one day in July and invited me to go to a party in a village in Valencia that was going to be held in Augusto.
Mój przyjaciel José zadzwonił do mnie pewnego dnia w lipcu i zaprosił na pójście na imprezę w wiosce w Walencji, która miała się odbyć w sierpniu.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

the particular occupation for which you are trained: specialization, business, career, line of work, specialty, specialisation, walk of life, walk, job, speciality, lifework, professional life, specialism, line, vocation, business life, occupationdictionary extension
© dictionarist.com