business in Pools

Uitspraak
n. sprawa, rzecz, interes, biznes, handel, przedsiębiorstwo, firma, kupiectwo, fach, rzemiosło, historia, ruchliwość
a. handlowy, służbowy, urzędowy

Voorbeeldzinnen

First of all, you had the whole etiquette and protocol associated with the business world, which doesn’t resemble the occidental one at all!
Przede wszystkim jest cała etykieta i protokół związany ze światem biznesu, który w ogóle nie przypomina zachodniego!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
For example, giving or receiving a business card from somebody needs to be done using both hands.
Na przykład wręczanie lub przyjmowanie od kogoś wizytówki musi odbywać się z użyciem obu rąk.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He also loves design and business.
Uwielbia też projektowanie i biznes.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He plans to go to university and continue business studies.
Planuje iść na uniwersytet i kontynuować studia biznesowe.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He runs his own food business, ‘Eureka’.
Prowadzi swój własny jedzeniowy biznes „Eureka”.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I love to travel, but as I run my own business, I cannot travel frequently.
Kocham podróżować, ale ponieważ prowadzę własną działalność, nie mogę podróżować zbyt często.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My husband has his own business of car buying and selling, and he has shops in various counties.
Mój mąż ma własną firmę kupna i sprzedaży samochodów oraz sklepy w różnych lokalizacjach.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There are teenagers who start their own business.
Są nastolatkowie, którzy rozpoczynają swój własny biznes.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Today, many businesses use his face and website for advertising.
Dziś wiele biznesów używa jego twarzy i strony internetowej w reklamach.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Well, actually it is a small family business: a restaurant.
Cóż, właściwie jest to mały, rodzinny biznes: restauracja.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it: chain, common carrier, house, partnership, business concern, underperformer, concern, agency, dealership, shipbuilder, manufacturing business, firm, division, business organization, franchise, brokerage, business organisation, manufacturer, business firm, maker, carrier, enterprise, processor
the activity of providing goods and services involving financial and commercial and industrial aspects: agribusiness, marketplace, publishing, market place, line of business, business enterprise, packaging, fishing, business activity, agriculture, transport, commercial enterprise, storage, field, real-estate business, publication, field of operation, mercantilism, manufacture, transportation, finance, employee-owned business, commercial activity, factory farm, butchery, market, construction, publicizing, discount business, tourism, butchering, building, commerce, commercialism, employee-owned enterprise, industry, touristry, shipping, printing, advertising, venturedictionary extension
© dictionarist.com