boring in Pools

Uitspraak
a. nudny, piłowaty, wiertniczy

Voorbeeldzinnen

It really is a city that never sleeps and it’s a city where you’ll never grow bored.
To naprawdę miasto, które nigdy nie śpi i to miasto, gdzie nigdy się nie znudzisz.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Suddenly another boring evening in a foreign land transformed itself into a night of endless possibilities.
Nagle kolejny nudny wieczór na obcej ziemi przerodził się w noc niewyczerpanych możliwości.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
That was very boring.
To było bardzo nudne.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
"Rogers, there's nothing I would prefer more. But I'm afraid you would find it rather boring; you don't play golf, do you?"
„Rogers, nie ma nic, czego wolałbym bardziej. Ale boję się, że byłoby to dla ciebie raczej nudne; nie grasz w golfa, czyż nie?”
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
"Well, you see, when I'm not going to write, I will most likely be out playing golf, and that, as I said, would be rather boring for you, I'm afraid."
„Cóż, widzisz, kiedy nie będę pisał, prawdopodobnie będę grał w golfa i to, jak powiedziałem, byłoby raczej nudne dla ciebie, obawiam się.”
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Bored now.
Znudzony.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
If you're bored, you can contribute to Tatoeba.
Jeżeli się nudzisz, to możesz wnieść wkład do projektu Tatoeba.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He was bored with his wife, an excellent woman he didn’t deserve.
Był znudzony swoją żoną, doskonałą kobietą, na którą nie zasługiwał.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
All of Steve's jobs were boring or not well-paid or both.
Wszystkie posady Steve'a były albo marnie płatne, albo nudne, albo jedno i drugie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Am I boring you?
Nie nudzę cię?
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

so lacking in interest as to cause mental weariness: tedious, slow, ho-hum, wearisome, deadening, tiresome, uninteresting, dull, irksome
the act of drilling a hole in the earth in the hope of producing petroleum: oil production, production, drilling
the act of drilling: drilling, creating by removal


© dictionarist.com