approved in Pools

Uitspraak
a. zatwierdzony, uznany

Voorbeeldzinnen

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com