annoyed in Pools

Uitspraak
a. strapiony, zmartwiony, zirytowany, drażliwy

Voorbeeldzinnen

Even when people annoy you or make you angry, respect them.
Nawet gdy ludzie irytują cię lub złoszczą, szanuj ich.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My parents keep arguing about stupid things. It's so annoying!
Moi rodzice stale kłócą się o drobnostki. To takie irytujące!
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.
Moi znajomi zawsze mówią, że jestem zbyt spokojny, ale moja rodzina mówi, że jestem zbyt irytujący.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
When one is sick, visitors can be rather annoying.
Kiedy ktoś jest chory, goście mogą być nieco denerwujący.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
This annoys me.
Wkurza mnie to.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Well, to me, he seems kind of annoying.
Mnie tam on wkurza.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
There were a lot of annoying insects flying around.
Było mnóstwo denerwujących owadów latających dookoła.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom is very annoying.
Tom jest bardzo denerwujący.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
Tom knows what annoys Mary.
Tom wie, co drażni Mary.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!
I know exactly what you mean. Parents can be really annoying.
Dobrze wiem, co masz na myśli. Rodzice potrafią być naprawdę irytujący.
Uitspraak Uitspraak Uitspraak Report Error!

Synoniemen

aroused to impatience or anger: nettled, riled, pissed off, peeved, stung, miffed, displeased, roiled, steamed, pissed, irritated
troubled persistently especially with petty annoyances: pestered, vexed, harried, harassed, troubled


© dictionarist.com